Ekrem-ef. Brigić

Ekrem-ef. Brigić
mr. Ekrem-ef. Brigić

Ekrem-ef. Brigić
Prokosovići
75300 Lukavac
mob: 061 738 303
e-mail: ekrembrigic@gmail.com

Rođen je u mjestu Treštenica općina Banovići 21.04.1972. godine. U Treštenici završava osnovnu školu. Upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1987. godine i uspješno je završava 1991. godine. Upisuje Teološki fakultet u Sarajevu i odlazi na služenje vojnog roka u Sarajevo 1991. godine. Iz JNA odlazi početkom 1992. godine i priključuje se Armiji BiH u kojoj se nalazi do 1994.

Sa službom imama poćinje u džematu Kruševica a od 1995. godine u džematu Prokosovići gdje se nalazi i danas. Islamsku pedagošku akademiju završava 2000. godine i na istom fakultetu (IPF) završava diferencijalni studij 2005. godine. Magistarski (master) studij pod nazivom “Menadžment kvaliteta u religijskoj edukaciji” upisuje 2008/09. godinu koji uspješno završava odbranom magistarske teze 2013. godine.

Od 1998. do 2002. obavljao dužnost predsjednika udruženja imama (ilmijja) a od 2002. do 2014. godine u tri mandata obavljao dužnost predsjednika IO MIZ Puračić u Lukavcu.
Ima 23 godine radnog staža.

Jezici: arapski i truski – osnove, engleski – dobro.

Oženjen i otac dvije kćerke.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
RSS
Facebook
Pinterest