Seoba muslimana iz Mekke u MedinuEnes ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik s.a.v.s. ga upita:

–          Odakle dolaziš, dobri čovječe?

–          Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja- reče Beduin.

Na to mu Alejhisselam dade znak i on poče postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovorio:

–          Želim biti inteligentan, šta da radim?

–          Boj se Boga

–          Želim biti vjerna sluga Božija i raditi sve što mi Bog zapovjeda?

–          Čitaj i uči Kur`an!

–          Želim biti prosvjećen i imati mir u srcu?

–          Sjećaj se smrti!

–          Želim biti siguran od neprijatelja?

–          Pouzdaj se u Boga!

–          Želim slijediti Pravi Put?

–          Čini dobro drugima za ljubav Božiju

–          Šta ću učiniti da izbjegnem Božiju srđbu?

–          Suzbijaj tjelesne strasti!

–          Kako da živim dugo?

–          Sjećaj se Boga i stalno mu zahvaljuj!

–          Želim napredovati?

–          Budi uvijek pod abdestom

–          Kako da se sačuvam od Džehennema?

–          Čuvaj oći od ružna pogleda, čuvaj jezik od ružna govora; čuvaj ruke od ružna posla, i čuvaj se od zinaluka!

–          Kako da se oslobodim grijeha?

–          Neka ti suze poteku od kajanja i zavjatuj se da nećeš ponoviti grijeh kojeg si počinio!

–          Želim da me svijet poštuje?

–          Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

–          Želim pošteno živjeti?

–          Ne pričaj o mahanama drugih ljudi

–          Kako se postaje bogat

–          Čitaj i uči Kur`ansku suru Muzemmil (73)
–          Kako da savladam strah od Sudnjeg Dana?

–          Sjećaj se Boga prije jela i prije spavanja!
–          Šta ću raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?

–          Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš čist i uredan!

By MIZ

Komentariši