Održana redovna godišnja Skupština MIZ Puračić u Lukavcu

Nove vijesti

U subotu, 22. februara 2016. godine, odosno 11. džumade-l-ula 1437. h.g. u džamiji džemata Lukavac Grad održana je redovna godišnja Skupština medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu. Skupština je otvorena učenjem Kur'ana, hfz. Mersad-ef. Nuhanovića, a zatim je sekretar medžlisa Vahdeta Kasumović zahvalila svima koji su se odazvali i koji će uzeti učešća u radu skupštine. Nakon verifikacije i prebrojavanja prisutnih članova ustanovljeno je da skupština ima kvorum i da se može održati.

image-5Pristupilo se biranju radnog predsjedništva skupštine Medžlisa. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Midhat Sarajlić, a za zamjenika Mehmed Biković.

U svom uvodnom obraćanju glavni imam Zijad-ef. Vehabović iskazao je svoju zahvalnost članovima skupštine na dosadašnjem radu, te im je tom prilikom poželio puno snage i uspjeha u budućem radu. On je pozvao na učenje fatihe svima koji su preselili, a za života su doprinosili svojim djelovanjem interesima Islama i islamske zajednice. Nakon uvodnih riječi glavnog imama obratio se i predsjednik Izvršnog odbora Šemsudin Smajlović koji je poselamio prisutne i zahvalio se na dolasku.

image-6Na skupštini je podnesen godišnji izvještaj o vjersko-prosvjetnom i administrativno-pravnom radu Medžlisa za prethodnu godinu.

Predstavljen je i Plan rada medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu za 2016. godinu. Glavni imam Zijad-ef. Vehabović je istakao kako je u kreiranju plana rada za narednu godinu posebna pažnja posvećena radu sa mladima, ženama i nevladinim sektorom. Takođe je podijelio informaciju da je formirana „Komisija za socijalna pitanja“, o čijem će radu džematlije biti informisane u narednom periodu.

image-7Razmatran je završni račun za 2015. godinu kao i finansijski plan medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu za 2016. godinu.

Svi izvještaji, plan rada, završni račun, kao i finansijski plan su usvojeni većinom glasova zastupnika skupštine.

Predsjednik Izvršnog odbora medžlisa IZ-e Puračić je prenio informaciju o gradnji Islamskog kulturnog centra sa džamijom u Lukavcu.

Nakon izvještajnog dijela, tematizirano je nekoliko značajnih pitanja. Zastupnici su u pojedinačnim javljanjima iznijeli još niz konstruktivnih prijedloga i sugestija. Između ostalog je potekla inicijativa da medžlis IZ-e Puračić svojim saopštenjem za javnost aktuelizira pitanje zabrane nošenja mahrame uposlenicama u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Svi prijedlozi i sugestije zastupnika skupštine bili su u cilju nastavka rada službi medžlisa na principima odgovornosti, pravičnosti i transparentnosti.
Skupština je završena učenjem Kur'ana i dove.