Održan seminar za imame i vjeroučitelje medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu na temu „Savremeni mekteb, prilike i mogućnosti“

Nove vijesti

U utorak 12. septembra 2017. godine u prostorijama JU „Javna biblioteka Lukavac“ održan je seminar za imame i vjeroučitelje sa prostora medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu.

O temi „Savremeni mekteb, prilike i mogućnosti“ govorio je predavač dr. Šefko Sulejmanović.

U diskusiji nakon izlaganja došlo se do konkretnih prijedloga i zaključaka.

Nakon izlaganja i prezentacije, razgovaralo se o svim uočenim poteškoćama u organizaciji i realizaciji mektebske nastave i razmjenjivali prijedlozi za moguća rješenja. Seminar je, kako što je i sama evaluacija pokazala, zadovoljio očekivanja svih sudionika i ponudio jedan vrlo konstruktivan pristup za konkretno prepoznavanje, definiranje i postepeno prevazilaženje poteškoća koje su u datim okolnostima otklonjive.

Opći zaključak je da je seminar bio koristan i da treba nastaviti praksu ovih kraćih i efektno organiziranih seminara na nivou medžlisa.