Džemat Babice

Džamija u Babicama
Džamija u Babicama

Babice su dugi niz godina bile u sastavu džemata Turija koji postoji još od 1823. god. ili 1243 h.g. Taj podatak je uzet sa najstarijeg nišana na Ivkovini – Jukića mezarju. Od svog osnivanja pa do danas nikada nije prestajao sa dužim prekidom rada pa ni u vrijeme vladavine Austro – ugarske monarhije, Kraljevine Jugoslavije i SFRJ.
Kao dio džemata Turije, Babice su uvijek  imale izvjesnu samostalnost u izvršavanju vjerskih obreda. Prvi mekteb koji pamte najstariji Babičani nalazio se u potoku Blaževića šume.

Taj mekteb je postojao sve do 60–ih godina nakon čega je na inicijativu tadašnjeg mutevelije Fehima Blaževića premješten u Blaževiće kod njegove kuće.
1971. god. za vrijeme mutevelije Emina Tufekčića izgrađen je stari mekteb na lokaciji  Prosina, da bi 1983. bio napravljen mesdžid na istoj lokaciji koji i danas postoji. 1989/1990 godine je napravljena vakufska kuća a u sklopu vakufske kuće je izgrađena učionica za mektepsku nastavu.

U početku svog razvoja, mektebska nastava džemata Babice se odvijala  “na ećber” – to je sistem učenja u kojem su priučeni ljudi djeci izgovarali riječi a oni bi pamtili ponavljajući za njima. Ova metoda se pokazala veoma uspješnom jer djeca u to vrijeme nisu mogla pohađati škosku nastavu i bila su uskraćena za sposobnost čitanja i pisanja. Obuku u mektebu izvršavali su većinom priučeni ljudi iz susjednog sela Poljica.

Za vrijeme kadije Redžepa-ef. Muminhodžića sredinom 20. stoljeća, u mekteb u Babice dolazile su softe (učenici na praksi iz medrese) za vrijeme mjeseca Ramazana. U ovom džematu je radio Adem-ef.Mehinović iz Devetaka, kojem Babičani dodjeljuju velike uspjehe za svoju obučenost o Islamskoj tematici. U period 1971. do 1988. Fahrudin-ef. Mekić, imam iz džemata Turija u čijem je sastavu bio džemat Babice, dolazio je i vršio obuku djece u mektebu.

1988. godine Babice se odvajaju od džemata Turije i postaju samostalan džemat. U period 1992. pa do 1998. imamsku dužnost u vom džematu obavljali su uglavnom penzionisani imami. Mehemed-ef. Mrahorović je obavljao imamsku dužnost do početka agresije na BIH, do 1992. godine. U toku rata tu ulogu preuzima Fahrudin-ef. Mekić . Poslije rata od 1995. do 1998. dužnost imama obavljao je Salih-ef. Halilčević iz Priluka.
1998. godine imamsku dužnost preuzima Muris-ef. Tufekčić koji tada postaje prvi službeni imam ovog džemata. Tu dužnost imama obavlja sve do oktobra 2007. godine  a nasljeđuje ga Samir-ef. Čekić .

U august 2008. godine svečano je otvorena nova džamija. Džemat Babice nalazi se pored Jezera Modrac udaljen od grada Lukavca 15km i broji 320 domaćinstava.

Na teritoriju cijele naše domovine BIH su uvijek postojali i postojaće dobri i plemeniti ljudi, koji su sva svoja imanja davali za potrebe džemata. Tako i džemat  Babice obiluje dobrim i plemenitim ljudima, vakifima, koji su svoja imanja davali kao vakufnine.

Džemat Babice posjeduje 11 vakufskih parcela, i to 4 mezarja i 7 parcela.