Armin-ef. Mejrić

Armin-ef. Mejrić, sin Ismeta i rahmetli Fikrete, rođen je 16.09.1991.g. u Tuzli. Odrastao u Gnojnici, Općina Lukavac, gdje je završio i osnovno obrazovanje. Po završetku osnovne škole upisuje  Behram-begovu medresu u Tuzli koju završava sa odličnim uspjehom nakon čega upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, teološki odsjek. Fakultet u trajanju od četiri godine završava redovno i u roku. Diplomirao je 01.07.2013.god. čime je stekao zvanje Profesora islamske teologije.
Trenutno je na master studiju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Tečno govori njemački i engleski jezik.  Oženjen je muallimom Fehimom sa kojom ima jednog sina.

Od 15.06.2014.g. do 13.03.2017.g je bio zaposlen u džematu Donja Puharska, MIZ Prijedor.
Od 13.03.2017.g.  je zaposlen u džematu Devetak, MIZ Puračić u Lukavcu i obavlja dužnost imama, muallima i hatiba

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com