Džemat Dobošnica Gornja

Džamija u Dobošnici Gornjoj
Džamija u Dobošnici Gornjoj

Džemat Dobošnica Gornja je do 70-tih godina bio u sklopu džemata Srednja Dobošnica, kada je formiran poseban džemat. Vjerske obrede džematlije do izgradnje nove džemije obavljaju u mektebu, koji se tada nalazio u haremu sadašnje džamije. Džamija je sagrađena i svečano otvorena 1980 godine. Od tada džamija je u funkciji i služi svojoj svrsi. Mektepska nastava se odvijala u mektepskoj učionici koja se nalazi u sklopu džamije, sve do 2015. godine, kada je sagrađen i svečano otvoren novi mekteb u haremu džamije. Od tada mektepska nastava se odvija u novom mektebu. Džemat Dobošnica Gornja nalazi se 15 kilometara od Lukavca, odnosno 4 kilometra od magistralnog puta Lukavac – Gračanica.

Imami džemata Dobošnica Gornja: Husein-ef. Mešanović, Ismet-ef. Okanović, Mevludin-ef. Hamidović, Adem-ef. Mujkanović.

Imam, hatib i muallim od 2002. godine je: Samir-ef. Kasumović.