Džemat Gnojnica

Džamija u Gnojnici
Džamija u Gnojnici

Džemat Gnojnica se nalazi na putu Lukavac-Gračanica s desne strane puta. Broji preko hiljadu domaćinstava. Nemamo podataka kada je sagrađena prva džamija, ali sigurno znamo da je prva džamija bila sa drvenom munarom, koja je služila svojoj namjeni sve do 1938. godine. Zidana džamija je sagrađena i otvorena 1938. godine a munara je bila od klesanog kamena. Zemljotres koji je bio 1974. godine je narušio ovu džamiju, tako da je bilo lakše praviti novu nego popravljati staru. Uz mnogo problema krenulo se u izgradnju nove džamije koja je izgrađena i otvorena za samo 15 mjeseci. Sadašnja džamija otvorena je 23.09.1990. godine. Na izgradnji ove džamije znalo je dnevno učestvovati po stotinu i više džematlija. Džemat Gnojnica ima dva mekteba, jedan pored džamije a drugi u Loparićima. Posjeduje sedam mezaristana i preko 100 dunuma vakufske zemlje. Imami u džematu Gnojnica prije 1938. godine u staroj džamiji su: ef. Aganović, Ibrahim-ef. Dautović, Mehmed-ef. Huskić, zatim Ibrahim-ef. Vehabović, Mujo-ef. Sejdinović, Sabit-ef. Alihodžić, Hfz. Mehmed-ef. Nukić, Adem-ef. Mujkanović, Fejzulah-ef. Hadžihusejnović, Zijad-ef. VehabovićMunib-ef. Ahmetović, i trenutni imam ________________________