Džemat Hrvati-Ahmići

Džamija Hrvati-Ahmići
Džamija u Hrvatima

Džemat Hrvati-Ahmići broji 380-420 domaćinstava. Formiran je 2006. godine a do tada je bio u sastavu džemata Turski Lukavac.
Otvaranje džamije bilo je 2019.godine.
Prvi zvanični imam je Tajib-ef. Karić a trenutno je Ahmed ef. Kovačević