Džemat Modrac

Džamija u Modracu
Džamija u Modracu

Džemat Modrac se nalazi na 2 km od Lukavca prema jezeru Modrac. Džemat broji 230 domaćinstava i oko 600 stanovnika. Džemat posjeduje džamiju koja je izgrađena 70-ih godina, a u posljednjih deset godina je renovirana. Pored džamije se nalazi mekteb izgrađen 2006. godine a nedaleko od džamije vakufska kuća izgrađena 2012. godine. Od vakufske imovine džemat posjeduje još i dva mezarja i tri manje vakufske parcele.. Imam u džematu Modrac je Mahir-ef. Hodžić.