Džemat Poljice Centar

Džamija u Poljicu (Centar)
Džamija u Poljicu (Centar)

Džemat Poljice Centar je jedan od najmlađžih džemata na medžlisu. Zvanično je registrovan 21.1.2001 god. i trenutno broji 247 članova. U početku su se vjerske aktivnosti izvršavale u bivšoj upravnoj zgradi firme “Progres”. U sklopu zgrade, pored mesdžida je bio i privremeni vakufski stan. Godine 2006. u džematu je u roku od osam mjeseci izgrađžena i useljena nova vakufska kuća.
Godine 2009. počinje izgradnja nove džamije u blizini mesdžida. Radovi na izgradnji džamije još traju.
Imam džemata je Enes ef. Tajić