Džemat Prokosovići

Džamija u Prokosovićima
Džamija u Prokosovićima

Džemat Prokosovići se nalazi na obali Modračkog jezera. Udaljen je 5 km od Lukavca. Vjerski život se dugo odvijao u starom mektebu koji se nalazio između zaseoka Kovačevići i Memići. Izgradnja džamije počela je 1967. godine i uglavnom je sagrađena donacijama mještana. Građevinski odbor za izgradnju džamije činili su:

  1. Đulaga Avdić – predsjednik,
  2. Husejin Avdić – blagajnik,
  3. Adem-ef. Mrahorović – član,
  4. Mujo Aljukić – član,
  5. Osmo Halilović – član,
  6. Arif Memić – član,
  7. Jusuf Memić – član,
  8. Adem Osmanović – član.

Svečano otvorenje džamije bilo je u septembru 1970. godine. Rekonstrukcije džamije urađene su: 1998. – dignut pod i postavljena ploča sa grijanjem, 2007. – izmijenjena kompletna stolarija, 2010. – zamijenjen krov džamije.

Mektepske prostorije koje su izgrađene kada i džamija su bile prilično dotrajale pa se krenulo sa izgradnjom novog mekteba 2002/3 godine koji je brzo sagrađen. Rekonstrukcija ograde džamije urađena je 2013. godine a šehidska česma i ograda 2014. godine. Izgradnja vakufske kuće počela je u julu 2014. godine da bi se radovi završili u septembru 2015. godine kada je bilo i useljenje (uoči Kurban bajrama).

Imami džemata: Adem-ef. Mrahorović, Džemal-ef. Barčić i mr. Ekrem-ef. Brigić., i trenutni imam Eldar ef. Ejubović