Džemat Tabaci

Džamija u Tabacima
Džamija u Tabacima

Zahvaljujući angažmanu mještana proklanjanje džamije u Tabacima je bilo 2001. godine koje označava početak samostalnog djelovanja ovog džemata. Nakon izgradnje imamske kuće 2002. godine i sticanja uvjeta za samostalnog imama u februaru 2003. godine ovaj džemat funkcioniše u punom kapacitetu. Džemat Tabaci broji oko 320 domaćinstava.