Hfz. Mersad-ef. Nuhanović

Hfz Mersad-ef. Nuhanović
Hfz Mersad-ef. Nuhanović

Hfz. Mersad-ef. Nuhanović, rođen je 20.03.1981. u Tuzli, općina Tuzla. Završio Behram-begovu Medresu u Tuzli 1999. godine, a Fakultet islamskih nauka 2009. godine.

Zvanje hafiza Časnog Kur'ana stekao je 2005 godine. U službi je već 16 godina. Kao imam radio je u džematu Živčići, Medžlis IZ-e Fojnica od oktobra 1999. do jula 2003. godine kada prelazi u džemat Poljice Dublje gdje je trenutno na službi. Pasivno se služi arapskim i engleskim jezikom.

Oženjen, otac dvoje djece.