Samir-ef. Čekić

Samir-ef. Čekić
Samir-ef. Čekić

Samir-ef. Čekić, imama, mualim i hatib džemata Babice rođen je 23.06.1978. u Duisburgu.

Osnovnu školu započinje u Duisburgu a po povratku u BiH 1987. nastavlja u OŠ Miloš Kupres u Turiji. Tu završava od trećeg do sedmog razreda OŠ. 1992. godine odlazi u R Hrvatsku i OŠ završava u izbjeglištvu u Splitu.
1993. godine upisuje „Eksteritorijalnu gimnaziju BiH“ u Splitu da bi se nakon završenog prvog polugodišta prebacio u Zagreb i upisao medresu dr. Ahmed Smajlović. Prvi razred polaže vanredno pohađajući večernju školu a završava kao redovni učenik 1997. godine.

Po odsluženju vojnog roka 1999. godine javlja je u MIZ Puračić i stavlja na raspolaganje ovome Medžlisu. Do 2006. godine bivao je angažovana kao ramazanski imam u Turiji (zaseok Karići) a po potrebi MIZ Puračić mjenjao imame u obližnjim džematima.
Za Ramazan 2007. godine dolazi u džemat Babice i tu ostaje u službi imama ovoga džemata.