Tarik-ef. Trapo

Tarik-ef. Trapo
Tarik-ef. Trapo

Ime i prezime: Tarik-ef. Trapo
Datum rođenja: 23.05.1986.god.
Adresa: Gornji Vakuf, Dražev Dolac bb
Telefon: +38761883787
E-mail: tarik_trapo@hotmail.com

Radno iskustvo:

  • 2006-2007 Medžlis IZ Gornji Vakuf. U džematu Bojska, radio u svojstvu imama, hatiba i muallima (honorarno).
  • 2007-2013 Medzlis IZ Jajce. U džematu Bešnjevo-Šipovo, na upit iz muftiluka Travik, dobija ponudu za navedeni džemat, te prelazi iz naprijed navedenog (Bojska) u imenovani (Bešnjevo), gdje radi u periodu od
  • 2013-2014. u džematu Bešnjevo, radi u svojstvu imama, hatiba i muallima.
  • Od 2014. godine radi kao imam, hatib i muallim u džematu Turija, Medžlis Islamske zajednice Puračić u Lukavcu.

Obrazovanje:

  • Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.
  • Diplomirani imam, hatib i muallim na univerzitetu Islamskih nauka u Sarajevu.

Seminari:

  • Prisustvovao sam mnogobrojnim edukaciskim seminarima (vjerskim, ekološkim, sportskim i dr.), te za neke imam i cetifikat. Učestvovao  sam na mnogim manifestacijama i takmičenjima u izvođenju ilahija i kasida,  kao i učenju Kur'ana a.š. još od medresanskih dana.

Poznavanje jezika: Engleski (vrlo dobro), Nemački (osnove), Arapski (osnove).
Rad sa računarom: MS Office, Corel Draw, Power Point, te mnogobrojni drugi programi.

Sretno oženjen muallimom Edinom Čandić-Trapo, svršenicom “Karadžoz-begove medrese” u Mostaru. Imamo sina Davuda i kćer Džanu.