Vječna ljubav

1 April, 2011

|

“Vjecna ljubav” U ime Allaha Milostivog Samilosnog Draga i postovana braco i sestre, omladino, posebno mi je zadovoljstvo sto nam je Allah dz.s. omogucio da govorimo i da slusamo njegove rijeci, a On iz svoje prevelike milosti sigurno, pored toga, sto ga mi malo spominjemo, on sigurno nas vise spominje, i vise voli, nego mi […]

Read More

Buharija

1 April, 2011

|

Govora Vjerovjesnika, smilovao mu se Allah i spasio ga: “Sagrađen je islam na pet (dužnosti).” A ono (tj. vjerovanje) je govor i djelo (tj. priznanje riječima vjerskih istina potkrijepljeno djelom vršenja vjerskih dužnosti) i povećava se i smanjuje se (opada). Rekao je Allah, uzvišen je On: “… da povećaju vjerovanje sa njihovim (tj. svojim) vjerovanjem […]

Read More

Definicija Kur'ana

1 April, 2011

|

Rekao je Muhammed a.s. Zaista je ovaj Kur'an Allahovo uže. i jasna svjetlost (Nur) i koristan lijek zaštitnik onome ko ga prihvati i spas onome ko ga slijedi učite ga, doista će Allah za njegovo učenje nagraditi za svaki harf deset sevapa Ja vam ne kažem da je ELIFLAMMIM harf, nego daje Elif-harf. lam-har, mim-harf. […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com