ZAŠTO JE MUSLIMANIMA PROPISAN POST?

4 July, 2013

|

Ako bi čovjek pažljivo pogledao u šerijatske tekstove zasigurno bi se iznenadio vidjevši koliko je vjera Islam potpuna i sveobuhvatana, da svakoj stvari pridaje pažnju onoliko koliko zaslužuje. Mnogo je ljudi, a naročito u današnjem vremenu, koji imaju pogrešna ubjeđenja i vizije o vjeri Islamu. Faktori koji su prouzrokovali ta neispravana ubjeđenja su mnogobrojni, nerijetko […]

Read More

O DOVI

4 June, 2013

|

Dova ima posebno mjesto u Islamu. Jedan je od najboljih ibadeta. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni zlo. Njome se realizuje veza između Allaha i čovjeka. Način je da se čovjek približi Uzvišenom Allahu. U ajetu stoji: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: […]

Read More

Povjerenje, poštenje, iskrenost, oprost i pravda u doba halife Omera, r. a.

17 March, 2013

|

Dvojica mladića su došli halifi Omeru, radijellahu anhu, koji je bio na sastanku, vodeći nekog beduina. Stadoše pred njim, a Omer ih upita: „Ko je ovaj?“ Rekoše: “Vođo pravovjernih, ovaj čovjek je ubio našeg oca.“ „Jesi li ga ubio?“, upita Omer. „Da, ubio sam ga“, reče. „Kako si ga ubio?“, upita Omer. On reče: „Uveo […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com