Islamski centar

IKC1 IKC2 IKC3Medžlis Islamske zajednice Puračić u Lukavcu djeluje u okviru Muftijstva tuzlanskog. Svoje povijesno postojanje mijenjao je kako kroz organizaciono uređenje koje je propisivano shodno datom vremenu, tako i kroz migracije stanovništva, stvaranjem novih manjih organizacionih jedinica-džemata koji su davali novu dimenziju u njegovom radu i djelovanju. Na teritoriji medžlisa živi oko 40.000, a u užoj gradskoj jezgri oko 10.000 muslimana koji trenutno nemaju adekvatan prostor za upražnjavanje vjerskih potreba.

Stoga se s ciljem poboljšanja kvaliteta vjerskog života na području medžlisa započelo  sa izgradnjom islamskog centra.

Regulacionim planom lokacija islamskog centra određena je u užoj gradskoj zoni, u neposrednoj blizini Doma kulture. Urbanistička saglasnost je dobijena 22.10.2008. godine. Sa projektom izgradnje smo započeli 2011. godine kada smo i završili prvu fazu (temelje) ovog kompleksa, koji ukupno ima cca 1.600 m2.

Islamski centar je zamišljen kao objekat sa dvije zasebne cjeline koje su povezane u jedinstven kompleks. U prvom dijelu islamskog centra koji će biti okružen parkom nalaziće se prostor džamije sa abdesthanama, te sobama imama i itikafom. U drugom dijelu islamskog centra koji je, uslovno rečeno, javnog karaktera i koji se prostire kroz prizemlje i sprat, predviđeno je da sadrži mekteb, omladinski klub, biblioteku sa čitaonicom, kafe i kancelarije uprave.