Džemat Dobošnica Donja

Džamija u Dobošnici Donjoj
Džamija u Dobošnici Donjoj

Dobošnica se u pisanim aktima spominje još 1533. godine  u podacima Džemata mustahfizma trvđave Sokol u turskom popisu. U naselju Srednja Dobošnica oko 1640. godine izgrađena je džamiju koja je u cijelosti bila napravljena od hrastovih dasaka, međutim ona je srušena 1971. godine. Kada je srušena u njenim temeljima nađen je kameni blok na kome je urezan krst. To je znak pripadnika »crkve bosanske«. Stara drvena džamija koja je porušena sedamdesetih godina prošlog stoljeća okupljala je nekoliko današnjih džemata: Gornju Dobošnjicu, Šikulje-Prline, Puračić i dr.

Po jednom predanju kada se trebala sagraditi Stara džamija, džematlije su planirali da je grade na jednoj parceli a sutradan bi ista (građa) osvanula na drugoj parceli na kojoj je i kasnije sagrađena Stara džamija.

Zbog nemogućnosti da primi sve džematlije odlučeno je da se izgradi druga džamija. Džamija je sagrađena u neposrednoj blizini Stare džamije na placu kojeg su uvakufili rahmetli Isaković Kasim i njegova hanuma Munira. Džamija je otvorena 12. septembra 1971. godine. 1974. godine džemat Dobošnicu Donju zadesio je razorni zemljotres koji je iz temelja uništio i oštetio mnoge kuće. 19. maja. 1992. godine otpočela je agresija na naš džemat i na još druga mjesta na prostoru općine Lukavac.

Posebno će ostati zapamćen 29. august 1992. godine, Dan proboja u Dobošnici  kada je probijena linija odbrane, selo popaljeno do temelja a mnogi građani ubijeni na najsvirepiji način.

Na dan proboja zapaljena je džamija, mekteb i vakufska kuća sa svim pratećim objektima. Munara je granatirana s ciljem njenog rušenja, ali Allahovom odredbom ostala je neporušena. Džamija je 1996. godine obnovljena sredstvima Visokog saudijskog komiteta za pomoć BiH.

U agresiji na BiH ovaj džemat je dao veliki broj šehida i civilnih žrtava rata. Zbog migracije džematlija koja je posebno bila intenzivirana nakon strašnog i razarujućeg zemljotresa odlučeno je da se napravi Nova džamija u Centru naselja. Realizaciji ovog hajirli djela pristupilo se prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Temelji i prva ploča urađenjii su prije rata. Nakon rata i stradanja Dobošnice Donje pristupilo se okončanju prijeratne ideje te je damija u Centru džemata izgrađena. Gradnja džamije je tekla uporedo sa obnovom porušenih i devastiranih kuća. Nova džamija je svečano otvorena 20. avgusta 2005. godine.

Nakon toga pristupilo se izgradnji Mekteba, abdesthane i vakufskog stana. Nesebičnim sredtvima i svestrdnim zalaganjem i odricanjem džematlija izgrađena je cjelokupna infrastruktura u džematu Dobošnica Donja. U Novoj džamiji odvija se vjerski život u punom kapacitetu a u Staroj džamiji obavljaju se džume, teravih-namazi te bajrami.