Džemat Lukavac Grad

Džemat Lukavac Grad je džemat gradskog područja. Prostire se od ulice Majevičkih brigada na zapadu grada, do ulice Muhamed Hevaji Ukufi na istoku i glavne saobraćajnice koja povezuje gradove Tuzlu i Doboj.

Džamija u Lukavcu
Džamija u Lukavcu

Na području ovog džemata obitava oko 3000 domaćinstava. Džemat postoji od aprila 1994. godine u pravnim spisima, a geneza džemata datira još od početka klanjanja teravih–namaza u prostorijama Centra za kulturu u Lukavcu 1992. godine. Prvi mutevelija gradskog džemata bio je Adem Hasić. Džemat nije imao stalnog imama do 1998. godine kada se u prostorijama Centra za kulturu počinju klanjati džuma namazi, koje je predvodio Zijad-ef. Vehabović glavni imam i od 1999. imam gradske džamije.

Gradski džemat Lukavac Grad počinje sa gradnjom džamije 1998. godine, da bi 1999. bila puštena u funkciju od strane islamske zajednice. Džamiju je sagradio vakif Hamdija Hodžić.

Svečano otvorenje džamije bilo je 28. 8. 2006. godine. Od 2012. džamija Lukavac Grad ima dva zaposlena imama u stalnom radnom odnosu, Zijada-ef. Vehabovića i Tarika-ef. Aganovića.