Džemat Orahovica

Džamija u Orahovici
Džamija u Orahovici

Džemat Orahovica se nalazi jugo-zapadno od Lukavca, broji oko 350 domaćinstava i pripada MIZ Puračić u Lukavcu. Posjeduje dvije džamije, svečano otvorene 2007.g. Centralna je u Orahovici a druga je u Jaruškama. Džemat posjeduje vakufsku kuću, dvije mektepske učionoce u sklopu džamija, stari mekteb u Begićima, vakufsko zemljište i mezarja: Stari harem, Potočić, Dukanovina, Suhat, Kamenjuša, Orašje, Greda, Jaruške kod džamije i Alići.
Stariji ljudi spominju da su u Orahovici postojala četiri mekteba od kojih je onaj u Begićima još uvijek u funkciji. Izgrađen je prije 1900.g. a obnavljan nekoliko puta te na mjestu današnje džamije u Jaruškama, a četvrti u kojem je, po najstarijem zapisu, hodža Murat Čehić učio 15 učenika osnovama Islama. Mesdžid je izgorio 1992.g. Na isti način je izgorjela i stara džamija u Orahovici svečano otvorena 1912.g. koja je 80 godina služila vjernicima. Bila je izgrađena od drveta, skromnog enterijera, privlačne munare.
Imami koji su službovali u ovom džematu su:
Zaim ef. Salihović, Mirnes ef. Mujić, Benjamim ef. Bajrić…….a trenutno dužnost imama obavlja Veldin ef. Islamović