Džemat Poljice Dublje

Džamija Poljice Dublje
Džamija Poljice Dublje

Džemat Poljice Dublje je džemat koji je formiran 1998. kada se odvojio od džemata Poljice Ugar. Džemat Poljice Dublje obuhvata zaseoke Dublje, Suljići, Podanovići, Mahale, Okići, Hajdarhodžići, Kasumovići, Krušici i jedini je džemat na području mjesne zajednice Poljice Donje. Džemat trenutno broji  310 članova.

  1. Hfz. Mersad-ef. Nuhanović – je imam ovoga džemata.