Džemat Poljice Pustoline

Džamija Poljice Pustoline
Džamija Poljice Pustoline

Džemat Poljice Pustoline broji oko 500 domaćinstava.
Džemat je pušten u funkciju 1971. godine. Tadašnji imam je bio hfz. Mehmed-ef. Nukić.
Džemat broji sljedeće zaseoke: Kahve, Murgići, Pustoline, Rijeka, Frkići, Rabići i Romići view. Imam u džematu Poljice Pustoline je Fahrudin-ef. Mehmedović.