Džemat Puračić

Džamija u džematu Puračić
Džamija u džematu Puračić

Prva džamija u Puračiću je napravljena od drvena i sagrađena je 1672. godine i mogla je da primi više od dvije stotine vjernika. Džamija je imala prostrano prizemlje, mahfil i potrkrovlje, a okolo se nalazila veranda. Ovako sagrađena služila je sve do 1921. godine, kada je odlučeno da se počne sa gradnjom nove, sadašnje džamije u Puračiću. Te iste godine oborena je stara džamija, a gradnja nove dovršena 1923. godine, kada je i bilo svečano otvaranje.

Postoje podaci koji govore da je prvi mekteb bio izgrađen u zaseoku Hukići. Kada je tačno sagrađen taj mekteb nije poznato, ali je gotovo sigurno da je stariji od drvene džamije.

Tačan broj imam stare i nove džamije nije poznat, zasada su poznata imena i prezimena njih dvadeset. Današnji imam u džematu Puračić je Mervan-ef. Mrahorović.