Mervan-ef. Mrahorović

Mervan-ef. Mrahorović
Mervan-ef. Mrahorović

Mervan-ef.Mrahorović je rođen 13.05.1981. godine u Tuzli.

Osnovnu školu je završio u Puračiću. Nakon osnovne škole upisuje se u medresu Osman-ef. Redžović u Visokom gdje završava prvi razred da bi se nakon toga prebacio u Behram-begovu medresu u Tuzli. Nakon završene Behram-begove medrese upisuje fakultet Šerijatskog prava na islamskom univerzitetu Bejrut u Bejrutu, Liban.

Nakon završetka fakulteta vraća se u domovinu gdje počinje kratko raditi kao imam pripravnik u džematu Poljice Ugar da bi nakon toga počeo raditi u džematu Puračić i to je do danas.

Govori aktivno arapski jezik. Pasivno se sluzi engleskim jezikom.

Oženjen je i otac jednog djeteta.