Mirnes-ef. Mujić

Mirnes-ef. Mujić
Mirnes-ef. Mujić

Mirnes-ef. Mujić radi kao imam u džematu Berkovica. Rođen je 23.9.1983. godine u Ljuboviji, Srbija. Rodom iz Sasa, općina Srebrenica u kojima se upisuje u osnovnu školu,a koju završava u Puračiću, općina Lukavac 1998.g. Behram-begovu medresu u Tuzli završava 2002.g. Student je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Po završetku medrese biva angažiran honorarno na području MIZ Puračić u džematu Orahovica do 2007.g. kada nakon otvorenja džamija u Orahovici i Jaruškama postaje stalno zaposlen sve do decembra 2016, kada prelazi u džemat Berkovica. Na području MIZ Puračić biran je drugi put na mandat mjesto predsjednika Odbora ilmijje IZ u BiH. Oženjen i otac dvije kćerke.