Samir-ef. Kasumović

Samir-ef. Kasumović
Samir-ef. Kasumović

Samir-ef. Kasumović je rođen 09.11.1973 godine u Poljicu, općina Lukavac. Osnovnu školu završio je u Poljicu, a srednju elektro-tehničku školu u Lukavcu. Nakon završene srednje elektro-tehničke škole upisuje vanredno Behram-begovu medresu u Tuzli. U Tuzli je završio dvije godine i zbog odlaska u armiju BiH prekida školovanje. Treću i četvrtu godinu je završio u medresi Osman-ef. Redžović u Visokom, gdje je 2001. godine uspješno položio maturu. Svoj prvi radni odnos zasniva u septembru 2001. godine u Osnovnoj školi “Lukavac Grad” kao nastavnik Islamske vjeronauke. U džematu Dobošnica Gornja kao imam počinje sa radom 2002. godine. Oženjen je i otac je troje djece. Trenutno živi i radi u džematu Dobošnica Gornja.