Tarik-ef. Aganović

Tarik-ef. Aganović
Tarik-ef. Aganović

Ime i prezime: Tarik-ef. Aganović
Adresa: Ismeta Mujezinovića B3 8/58
Telefon: 035 54 73 60; 061 44 18 06
e-mail: tarik_lkvc@yahoo.com
Datum i mjesto rođenja: 16.11.1986. Tuzla

Obrazovanje:

  • 1993-2001  Osnovna škola „ Lukavac Grad“ Lukavac
  • 2001-2005  Behram-begova medresa Tuzla
  • 2006-2011 Fakultet islamskih nauka Sarajevo (teološki smjer)

Radno iskustvo:  Profesionalno angažovan kao drugi imam, hatib i muallim u džematu Lukavac Grad od 1. aprila 2013. Godine (do 2016. godine tri godine radnog iskustva)

Znanje jezika: bosanski (maternji jezik), engleski jezik (tečno-napredni nivo); njemački (osnove-srednji nivo) i arapski jezik (osnove-srednji nivo).

Bračno stanje: Oženjen, otac jednog djeteta.