Ljudske oči

Rekao je Muhammed a.s. «Kada začujete kukurikanje pijetlova, molite Allaha za blagodat, jer su oni vidjeli meleka.A kada začujete njakanje magaraca, zatražite kod Allaha utočište od šejtana, jer su vidjeli šejtana». Iz priloženog hadisa postaje jasno da je moć očnog sistema kod čovjeka ograničena i razlikuje se od očne moći kod magarca i od očne […]

Nastavi čitati