1. Muhammed a.s. kaže: «Na dan Arefata Allahov rahmet (milost) je toliko velik da ni u jednom drugom danu Allah ne oslobađa robove od džehennema kao u tom danu, ko u tome dana zatraži od Allaha neku potrebu na ovom ili budućem svijetu Allah će mu je i ostvariti.»

2. Prenosi se od hz. Aiše da je Muhammed a.s. rekao:
«Zaista, u Džennetu ima mjesta koji su od rubina, zlata i srebra..»,
a hz. Aiša ga je upitala. «Božji poslaniče, za koga su ta mjesta?» «Za one koji poste na dan Arefata.» odgovorio je i dalje nastavio
«O, Aiša, ko posti na dan Arefata, Allah njemu otvori trideset vrata dobra, a zatvori trideset vrata zla.»

3. «Kod Allaha nema vrednijeg dana od Dana Arefata, na taj dan Gospodar sa svojom milošću spušta se na Zemlju i sa ljudima se ponosi pred melekima i naređuje im: Pazite na moje robove, jer oni nisu ni vidjeli moju kaznu a došli su radi Mene jako umorni i iscrpljeni nadajući se Mojoj milosti.»

4. Prenosi se od hz. Omera da je Muhammed a.s. rekao: «Nema ni jedne osobe koja u svome srcu ima i koliko i trun imana (vjere) a da joj na dan Arefata neće biti oprošteno.»
I tada je neko upitao Muhammeda a.s. «Božji poslaniče, da li će biti oprošteno samo onima koji taj dan budu na Arefatu ili svima ljudima?» Poslanik a.s. je odgovorio: «Svima ljudima.»Za vrijeme mektebske nastave

By MIZ

Komentariši