KUR'ANSKI LIJEK

Nove vijesti

Napomena:
Preveo i priredio: Samir Beglerović Autor; preuzeto sa weba

Jedna od švicarskih apotekarskih firmî počela je proizvodnju novoga lijeka nazvanoga “kur’anski lijek” koji omogućava liječenje mrene bez operativnoga zahvata.

Kako pišu novine ar-Raya koje se objavljuju u Kataru:

“ovaj lijek, kojega je egipatski doktor Abdul Basit Muhammed sastavio od sekretâ ljudske žlijezde znojenja, koji ima uspjeh u 99% slučajeva uz hama baš nikakav sporedni efekat, registriran je u Evropi i SAD.”

Također je objavljeno da jedna druga švicarska kompanija proizvodi novi lijek u obliku tečnosti i kapljicâ za oči.

Neki lijekovi proizvedeni na osnovu

kur'anskoga Teksta

Izvor nadahnuća za ovaj lijek je kur’anska sura Jusuf. Dr. Muhammed Abdul Basit naglašava da je nadahnuće pronašao u suri Jusuf:

“Jednoga jutra učih suru Jusuf. Pažnju mi je privukao 84. ajet i ajeti nakon njega. U njima se kaže da su poslaniku Jakubu (Jakovu), alejhisselam, koji oplakivaše svoga sina Jusufa (Josipa), alejhisselam, i bolovaše za njim, izbijeljele oči, a kasnije kada su na tužno očevo lice stavili košulju njegova sina Jusufa, alejhisselam, hazreti Jakubu, alejhisselam, povratio se vid.

Tu se zamislih.Šta je to moglo biti u Jusufovoj, alejhisselam, košulji? Konačno sam shvatio da nije moglo biti ništa drugo negoli znoj.

Razmišljao sam o znoju i sastojcnima znoja. Nakon toga sam otišao u laboratorij i počeo sa opitima. Izveo sam niz proba nad zečevima. Rezultati su bili potvrdni. Kasnije sam postupak ponovio nad 250 pacijenata dajući im lijek dva puta dnevno u trajanju od dvije sedmice. Konačno sam došao do broja od 99% (uspješnosti), i tada sam rekao sebi:

‘Ovo je čudo Kur’ana!’ ”

Dr. Abdul Basit Muhammed predstavio je svoje rezultate odgovarajućim institucijama u Evropi i SAD koje se bave izumima. Nakon što su proba i istraživanje provedeni, dr. Muhammed Abdul Basit potpisao je ugovor sa jednom švicarskom kompanijom uz uvjet da na proizvodu mora jasno pisati “kur’anski lijek”. Kompanija je to prihvatila i počela sa proizvodnjom novoga lijeka.

Komentariši