aaf4liSUNEĆENJE -SUNETLUK-OBREZIVANJE DJECE

Nekoliko radnji spadaju (u Fttru). U iskonske radnje koje su praksa od davnina, medju kojima je obrezivanje muske djece ili kako mi to kazemo sunnetluk. Biljezi imam Ahmed u svom musnedu, hadis koji prenosi Amar lbni Jasir i kaze da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “U fitru spada: izapiranje usta, izapiranje nosa, podkresivanje brkova, misvak, rezanje noktiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha, uklonjanje dlaka sa stidnih mjesta i obrezivanje”.

Da li je obrezivanje vadzib ili sunnet? 

Islamski pravnici i pravne skole imaju razlicite stavove po ovom pitanju. Neki smatraju da je obrezivanije sunnet, ovog misljenja je Hasan Basri imami Ebu Hanife i neki ucenjaci hambelijskog mezheba. Ovo svoje misljenje temelje na hadisu kog biljezi imami Ahmed: “El-hitanu sunnetun lir-ridzal.” “Obrezivanje je sunnet za muskarce. Da je obrezivanje sunnet pozivaju se i na gore spomenut hadis imami-Ahmeda. I dokaz im je takodjer ono sto je rekao Hasan Basri: “U vrijeme Poslanika s.a.v.s. primio je Islam jedan crnac, bijelac bizantinac, fanisijac i abesinac i nije se trazilo od njih da se provjeri jesu li obrezani”. Daje obrezivanie vadzib ne bi im bilo uvazeno primanje islama dok se ne izvrsi obrezivanje. Oni koji kazu da je obrezivanje vadzib pozivaju se na hadis u kom stoji da je Poslanik naredio nekom ko je pnimio islam: “Obrij svoju kjafirsku kosu i “vehtetin” obrezi se (osunneti se).

Imami Malik je bio misljenja da ne moze biti lmam ko nije osunnecen I ne prihvata mu se sehadet.Buharija biljezi hadis od Ebu Hurejre r.a. da se lbrahim a.s. osunnetio kada je imao osamdeset godina.

“U jednoi predaji stoji da je on prvi ugostio gosta, prvi koji je obukao gace i prvi koji se osunnetio i tako se nastavio sunnetluk poslije njega kod svih poslanika i njihovih sljedbenika sve do Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Naredjeno nam je da slijedimo ispravnu vjeru Ibrahimovu: “Zatim smo ti objavili: Slijedi ispravnu vjeru i lbrahimovu! On nije bio idolopokoniik.” Tirmizija i imami Ahmed biljeze hadis od Ebu Ejuba da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “cetri (radnie) su sunnet poslanika: Sunnetluk – obrezivanje, miris, misvak i zenidba.”Ovo su bili argumenti onih koji kazu da je obrezivanie vadzib.

Kada treba obrezivanje?

Neki ucenjaci su stava da obrezivanjje treba izvrsiti kad dijete bude punoljetno (balik), jer tek tada postaje obavezan izvrsavati serijatske odredbe, tako kad doceka punoljetnost obrezat ce se (osunnetiti). Ali ipak je za skrbnika bolie da ovo izvrsi u prvim danima njegovs djetinjstva, da je to bolje uraditi u ranom djetinjstvu dokaz je praksa Poslanika s.a.v.s. koji je svojim unucima Hasanu i Husejnu priredio akiku i obrezao ih u istom danu.

Koristi od obrezivanja

Obrezivanje je veliki vjerski cin, koji itekako ima i zdravstveno opravdanje.

Evo nekoliko razloga za obrezlvanje:

  1. To je vjerski cin koji je od (fltre) davnina. (ima dugu povijest).

  2. Obrezivanje je fitre lbrahima, a.s.

  3. Obrezlvanjem se pravi razlika izmedu muslimana i nemuslimana.

  4. Obrezivanjem se odazivamo i izvrsavamo jedan od propisa.

Obrezivanjem se postize cistoca i otklanja se opasnost od eventualnih polnih bolesti koje su danas rasirene u svijetu. Obrezivanjem se umanjuje mogucnost dobivanja raka. Sve je vise nemuslimana koji se obrezuju. Zato dragi brate pozuri sa obrezivanjem svoga djeteta, ier kako se da zakljuciti, mi na taj nacin izvrsavamo jedan od propisa nase uzvisene vjere.

By MIZ

Komentariši