O mektebu

Mekteb
Mekteb je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova na nivou džemata u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kroz mektebe se odvija redovna mektebska nastava – institucionalno organizovani islamski odgoj i obrazovanje.

Mektebska nastava se na području Medžlisa Islamske zajednice Puračić izvodi u 24 mekteba.

Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima.

Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:

  • upoznaje sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,
  • odgaja ih u duhu islamskoga morala,
  • podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,
  • usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,
  • podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,
  • razvija im ljubav prema Domovini,
  • upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.