Dan: 6. Februara 2018.

POROCI NEFSA

68 POROKA NEFSA šejh Muzaffer Ozak el-Džerrahi el-Halveti Za čišćenje nefsa i otklanjanje njegovih 68 osobina se smatra da je to početak dobrog edeba, i da je to veći dio…