Održana sjednica Skupštine Medžlisa IZ-e Puračić

Medžlis/Info Nove vijesti

U subotu, 23. februara 2019. godine, odnosno 18. džumade-l-uhra 1440. h.g. u džamiji džemata Lukavac-Grad održana je redovna godišnja skupština medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu. Skupština je otvorena učenjem Kur'ana, Mersad-ef. Huskanovića, a zatim je sekretar medžlisa Vahdeta Kasumović zahvalila svima koji su se odazvali i koji će uzeti učešća u radu skupštine.Nakon verifikacije i prebrojavanja prisutnih članova ustanovljeno je da skupština ima kvorum i da se može održati.
Pristupilo se biranju radnog predsjedništva skupštine Medžlisa. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Dževad Džibrić, a za zamjenika Nihad Salihović.
Članovima skupštine se prvo obratio predstavnik Muftijstva tuzlanskog Samir Buljubašić, a nakon njega i predsjednik Izvršnog odbora Šemsudin Smajlović koji je poselamio prisutne i zahvalio se na dolasku.
U svom uvodnom obraćanju glavni imam Zijad-ef. Vehabović iskazao je svoju zahvalnost članovima skupštine na dosadašnjem radu, te im je tom prilikom poželio puno snage i uspjeha u budućem radu.

Nakon uvodnih riječi na skupštini je podnesen godišnji izvještaj o vjersko-prosvjetnom i administrativno-pravnom radu Medžlisa za prethodnu godinu.
Predstavljen je Plan rada medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu za 2019. godinu.
Razmatran je završni račun za 2018. godinu kao i finansijski plan medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu za 2019. godinu.
Svi izvještaji, plan rada, završni račun, kao i finansijski plan su jednoglasno prihvaćeni od zastupnika skupštine.
Predsjednik Izvršnog odbora medžlisa IZ-e Puračić je prenio informaciju o gradnji Islamskog kulturnog centra sa džamijom u Lukavcu.
Nakon izvještajnog dijela, tematizirano je nekoliko značajnih pitanja. Zastupnici su u pojedinačnim javljanjima iznijeli još niz konstruktivnih prijedloga i sugestija.
Skupština je završena učenjem Kur'ana i dove.
Koristimo priliku da se zahvalimo imamima, predsjednicima i članovima džematskih odbora, blagajnicima i džematlijama na radu, ozbiljnosti, požrtvovanosti, zajedničkom radu, trudu i zalaganju.
Molimo Allaha da ih sve obilato nagradi.
Amin!

[metaslider id=2313]