U sklopu aktivnosti u mjesecu rebiu-l-evvelu, 25.10.2022. godine MIZ Puračić je organizovao centralnu tribinu za područje MIZ Puračić. Predavač na tribini je bio hafiz Ammar Bašić koji je govorio o temi “Miljenikom inspirisani.”

Oko 500 prisutnih imali su priliku slušati nadahnuto predavanje od Ammara Bašića čija predavanja dopiru do vjernika, a posebno do mladih ljudi.

Hafiz Ammar Bašić je u svom predavanju istakao ulogu Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., u društvu, ukazao na osobine koje su ga krasile.
Govorio je kako mi u današnjem vremenu moramo biti inspirisani životom Poslanika Muhammeda a.s., jer nam je on najbolji primjer u svim situacijama.

Nakon predavanja uvaženi hafiz je potpisao knjige čitaocima njegovih djela.

Voditelj tribine je bio imam džemata Lukavac Grad, Tarik-ef. Aganović.

 

[URIS id=4104]

By MIZ 2