Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik Muhammed a.s. bio upitan:
“Da li će ljudi na sudnjem danu vidjeti Allaha?” pa je reko:
“Vidjet će Ga vjernici jasno kao što vidimo mjesec u vedroj noći” a zatim je dodao:
“Kada se sakupi svijet na Sudnjem danu, Allah će reći: Ko se kome klanjao na dunjaluku neka ga slijedi. Tada će se neki okrenuti vatri neki, kipovima, neki suncu, neki mjesecu a ostat će na mjestu
stajati moji sljedbenici i licemjeri.
Potom će se Allah pojaviti i reći: Ja sam vaš Gospodar. Tada će nas Allah pozvati i postaviti sirat ćupriju po sredini Džehennema.”- dalje poslanik priča:”Ja ću biti prvi pozvan da pređem sa svojim sljedbenicima.
Tada neće niko ništa govoriti osim poslanika koji će govoriti; Bože spašavaj, spašavaj!
Mnogi će tada upasti u Džehennem zbog svojih grijeha( Ružnih djela).
Kada Allah bude htio ukazati svoju milost nekome ko je upao u Džehennem naredit će melecima da ih izvedu,
a meleci će ih moći prepoznati samo po otiscima sedžde, jer je Allah zabranio Džehennemu da prži trag namaske sedžde”
Zato čuvajmo i obavljajmo na vrijeme svoje sedžde Uzvišenom Allahu dželešanuhu

By MIZ

Komentariši