Održan radni sastanak: Gradnja Islamskog kulturnog centra sa džamijom u Lukavcu

Nove vijesti

Dana 18.04.2017. godine je u prostorijama medžlisa IZ-e Puračić održan radni sastanak sa ciljem što efikasnije realizacije radova na projektu izgradnje Islamskog kulturnog centra sa džamijom u Lukavcu.

Sastanku su prisustvovali glavni projektanti Ahmet i Faruk Kapidžić (ADS studio d.o.o. Sarajevo), Radan Savić (predstavnik izvođača radova Tom-Cat d.o.o. Tuzla), Husein Habibović (podizvođač radova „Granit Company“ d.o.o. Sarajevo), Samir Zaimović  (nadzorni organ na izvođenju radova „CUBUS“ d.o.o.,) predsjednik građevinskog odbora Fikret Plavšić, predsjednik IO MIZ Puračić Šemsudin Smajlović i glavni imam medžlisa IZ-e Puračić Zijad-ef. Vehabović.

Razgovaralo se o dinamici izvođenja radova i usvajanju prijedloga fasaderskih radova (oblaganje munare kamenom), kao i dinamikom izvođenja daljnjih radova.

Nakon sastanka, predstavnici sve tri strane su obišli gradilište Islamskog kulturnog centra i džamije u Lukavcu.