IKC Lukavac

Reklama IKC

Novac za izgradnju Islamskog-kulturnog centra u Lukavcu možete uplaćivati:
– putem kartice ili bloka u prostorijama medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu
(ulica Redžep ef. Muminhodžića 14).

-na račun medžlisa IZ-e Puračić broj: 1990500106255350, Sparkasse banka.

Više informacija potražite na telefon: ++387 35 553 300