Medžlis Islamske zajednice Puračić u Lukavcu povodom obilježavanja 12. rebiu-l-evvela, rođenja poslanika Muhammeda s.a.v.s raspisuje

KONKURS ZA NAJBOLJI PROZNI LITERARNI RAD

Tema za učenike osnovnih škola:

  „Voljeni Poslaniče, ti si nam uzor“

(učešćemoguuzetiučeniciVIIIiIXrazredaosnovne škole)

Temazaučenikesrednjihškola:

“Stopamatvojim, Poslaniče, koračamkaistini”

(učešćemoguuzetiučenicisrednjihškola)

Radove, zatvorene u koverte, saimenomiprezimenomučenikainaznakomškoleirazredadostaviti u prostorijemedžlisaIslamskezajednicePuračić u Lukavcu do 13. novembra 2020. godine.

Za tri najboljarada,  zaučenikeosnovnihisrednjihškolaodvojeno,medžlisIslamskezajednicePuračiććedodijelitinovčanenagrade:

  1. mjesto 70,00 KM
  2. mjesto 50,00 KM
  3. mjesto 30,00 KM

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na web-stranici https://mizpuraciculukavcu.ba/, a nagrađeni će biti posebno obaviješteni.

By MIZ1