O pčetku nove mektebske godine 2020/2021., novom Nastavnom planu i programu mektebske pouke, novim Ilmihalima kao i o organizaciji mektebske pouke u vremenu pandemije koronavirusa (Covid-19) govore mu'allimi Tarik-ef. Aganović i Armin-ef. Mejrić.

By MIZ1