KONKURS

Nove vijesti

ZA NAJBOLJI LIKOVNI I LITERARNI RAD

Likovni konkurs za učenike osnovnih škola

Tema:  ”Ljepota Božijeg stvaranja”

(učešće mogu uzeti učenici od I do IV razreda osnovne škole)

Literarni konkurs za učenike osnovnih  i srednjih škola

Tema: ”Moja domovina Bosna i Hercegovina”

(učešće mogu uzeti učenici od V do IX razreda osnovne škole i učenici srednjih škola)

            Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja medžlisa Islamske zajednice Puračić. Radove, zatvorene u koverte, sa imenom i prezimenom učenika i naznakom škole i razreda dostaviti u prostorije medžlisa Islamske zajednice Puračić u Lukavcu do 09. oktobra 2022. godine.

Za tri najbolja rada,  za učenike osnovnih i srednjih škola odvojeno,  medžlis Islamske zajednice Puračić će dodijeliti vrijedne nagrade

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na web-stranici https://mizpuraciculukavcu.ba/, a nagrađeni će biti posebno obaviješteni.