A naša današnja dova neka glasi:

Gospodaru naš, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih sa kojima si zadovoljan, uputi našu djecu na pravi put, budi nam milostiv na Sudnjem danu i oprosti nam naše grijehe i tajno i javno počinjene. AMIN


By MIZ

Komentariši