Dobrodošli

Nove vijesti


Es-selamu ‘alejkum, i dobro došli na našu i vašu stranicu o Islamu.
Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu Časnome:
Bismillahirrahanirrahim
O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam – jer Allah prašta, i samilostan je – (Al-Hadid: 28)

Komentariši