Zikr u halki

Nove vijesti

preuzmi (6)Sastajanje i okupljanje u halkama radi zikra je potvrđeno u islamskim izvorima.
Uzvišeni Allah je to naredio i rekao: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže.” (El-Kehf, 28.)

A Poslanik, a.s., je rekao: “Uzvišeni Allah ima meleke koji kruže putevima i traže one koji čine zikr, pa kada ih nađu poviču: “Dođite ka onome što ste tražili!” Potom ih obaviju svojim krilima sve do zemaljskog neba…Potom je rekao da će Allah reći: “Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio.” Zatim će neki melek reći: “Među njima ima taj i taj koji im ne pripada, nego je došao zbog neke svoje potrebe?!” Uzvišeni će reći: “To je sijelo u kojem ne može biti nesretnog.” (Buhari, 5/2353.)


Od Muavije se prenosi da je Poslanik, a.s., došao do halke u kojoj su bili ashabi i upitao ih: “Šta vas je navelo da sjednete?!” Odgovorili su: “Sjeli smo da spominjemo Allaha i da Mu zahvaljujemo što nas je uputio islamu kao i na svim njegovim blagodatima…sve dok poslanik, a.s., nije rekao: “Došao mi je Džibril i obavijestio me da se Allah ponosi s vama pred melekima.” (Muslim, 4/2075.)

Imam Nevevi je u svom djelu. Rijadus-salihin za prvi hadis stavio naslov – Poglavlje: Odlika zikra u halkama. Zikr u islamu ima više značenja od kojih su; Opće obavještenje o Allahovom biću, svojstvima, djelima, propisima, učenje i proučavanje Kur'ana, slavljenje i hvaljenje Allaha itd. A oni koji tvrde da se ovdje pod halkama zikra misli na izučavanje nauke nemaju dokaza za takvu tvrdnju.

Imam San'ani je naveo hadis kog bilježi imami Muslim od Ebi Hurejre da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Kada god neki ljudi sjednu da čini zikr okruže ih meleki, obavije ih milost i Allah ih spomene onima koji su kod Njega.” (Muslim, 4/2074.)

Potom je rekao: “Hadis ukazuju na odlikovanost sijela na kojima se uči zikr, oni koji ga čine iz sastajanja radi zikra. Buhari bilježi “da meleki kruže putevima tražeći one koji čine zikr, pa kada ih nađu poviču: “Dođite ka onome što ste tražili!” Potom ih obaviju svojim krilima sve do zemaljskog neba.” Sve to ukazuje na odabranost zikra kojem prisustvuju meleki nakon njegova traženja.

A pod zikrom se misli na tehlil, tesbih, tahmid, učenje Kur'ana, i druge oblike potvrđenog zikra.

U hadisu kojeg bilježi Bezzar stoji: “Uzvišeni Allah će upitati Svoje meleke: ” Šta rade Moji robovi?” A On najbolje zna šta oni rade. Odgovorit će Mu. “Veličaju Tvoje blagodati, uče Tvoju knjigu, donose salavat na Tvog poslanika traže od Tebe dobro ovoga i onoga svijeta. “

Zikr je u suštini zikr jezika i zbog toga će biti nagrađen ko ga bude izgovarao. Ne uslovljava se svjesnost njegovih značenja, nego se uslovljava samo da ne namjerava nekog drugog mimo Allaha. Ukoliko se zikru jezika doda i zikr srca, takav zikr će onda biti potpuniji. A ako se zikru jezika i srca doda i prisustvo njegovih značenja poput veličanja Allaha i poricanja svih nedostataka od Njega to će biti onda još potpuniji zikr. A ako se sve ovo desi u nekom dobrom djelu kojeg je Allah naredio poput namaza, džihada itd., i bude ispravan nijjet i iskrenost prema Allahu, onda je takav zikr najpotpuniji.” (San'ani, Subulus-selam, 2/700.)

Iz navedenog se da zaključiti da je sastajanje i okupljanje radi zikra: učenja Kur'ana, proučavanje nauke, tesbiha, tahmida, tehlila, sunnet na kojeg potiče naš Gospodara u Kur'anu i jasnom i vjerodostojnom sunnetu Svog Poslanika, a.s. A Allah opet najbolje zna.

Komentariši