I PREMA RODITELJIMA DOBRO ČINI

Nove vijesti

 

Žene čekaju početak namaza

Bismillahir-rahmanir-rahim
Zahvala pripada Allahu dž.š.; salavat i selam neka su na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, sljedbenike i šehide njegovog ummeta, a posebno na šehide Bosne i Hercegovine.
Kroz današnju hutbu želim podsjetiti sebe i vas na jednu vrlo bitnu obavezu u životu svakog muslimana. Prije toga, valja imati na umu da smo mi, muslimani, bića koja žive u zajednici i, kao takvi, moramo se truditi da sa ostalim ljudima imamo lijep i skladan odnos. Tu se prije svega misli na našu užu i širu porodicu, komšiluk, prijatelje, ali i ostale članove zajednice u kojoj živimo. Ipak, i u našem odnosu prema drugim ljudima postoje određeni prioriteti, odnosno određeni ljudi koji su preči od drugih da ih pomognemo i da se prema njima lijepo ophodimo. Časni Kur'an na mnogo mjesta kao poseban prioritet izdvaja roditelje: 
”Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive ne reci im ni ”uh” i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci- Gospodaru moj smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete njegovali”
Ovaj ajet je potpuno jasno u isti rang stavio klanjanje Allahu i poslušnost roditeljima. Zapravo, ajet nije pojasnio detaljnije šta znači klanjanje Allahu ali je po pitanju roditelja otišao do detalja: na njih se ne smije ni podviknuti a kamoli im bilo šta nepravedno učiniti; prema njima se odnositi pažljivo, ljubazno, lijepom riječju i dovom Allahu dž.š.
Na neposlušnost roditeljima upozorio je i Muhammed a.s., u hadisu u kome stoji: ”Ako Allah,dž.š., hoće, On odloži sve kazne do Sudnjeg dana, osim neposlušnosti roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah,dž.š., ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika”. Spomenimo još nekoliko hadisa:
”Božije zadovoljstvo je uz zadovoljstvo roditelja i Božija srdžba uz srdžbu roditelja”
”Činite zadovoljstvo svojim roditeljima pa će i vaša djeca činiti vama”
”Allahu,dž.š., najdraža djela su: klanjanje namaza na vrijeme i dobročinstvo prema roditeljima”
I među roditeljima islam pravi određenu razliku te na prvo mjesto, sasvim opravdano, stavlja majku, odnosno lijep odnos i poslušnost majci. Spomenuću jedan događaj iz vremena Muhammeda a.s.:
”U to vrijeme živio je i jedan mladi čovjek po imenu Alkama. Redovno je obavljao namaz, postio i davao sadaku. Međutim, iznenada se teško razbolio te je njegova supruga došla Allahovom Poslaniku i rekla:
” O Allahov Poslaniče, moj muž je teško bolestan i želim te izvjestiti o njegovom stanju”.
Poslanik a.s. je okupio trojicu ashaba, Bilala, Suhajba i Ammara rekavši im:
”Otiđite do Alkame i podstičite ga da izgovori šehadet!”
Otišli su do Alkame i pokušavali ga navesti da izgovori ”La ilahe illallah”, ali, kao da mu jezik bijaše svezan te nije mogao ni riječi izgovoriti. O tome su obavijestili Poslanika na šta on upita:
”Je li mu živ ijedan roditelj?”. Bi mu odgovoreno da je živa Alkamina majka ali da je jako stara. Zamolio ju je da, ako je u stanju, dođe do njega, a ako ne, otići će on lično do nje. Svojim odgovorom ova starica je pokazala koliko cijeni Muhammeda a.s.:
”Tako mi Allaha, ja ću otići do Poslanika. On je preči da mu se dođe nego ja”, rekla je. Oslanjajući se na drveni štap, polahko je krenula ka Poslaniku. Nakon što joj on odgovori na selam, upita je:
”Reci mi istinu! Kakav je tvoj sin Alkama?”
”Allahov Poslaniče, on uistinu mnogo klanja, posti i udjeljuje siromasima”, reče starica.
”A kakav je tvoj odnos prema njemu?”, upita Poslanik.
”Ljuta sam na njega”.
”Zašto?”
”Allahov Poslaniče, njemu je preča njegova žena nego ja i neposlušan mi je”, odgovori žena.
”Majko Alkamina” – reče Poslanik – ”Allahova kazna je žešća i dugotrajnija. Ako uistinu želiš da mu Allah oprosti, budi zadovoljna sa svojim sinom. Tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša, Alkama neće imati koristi od svog namaza, posta ili sadake sve dok si ti ljuta na njega!”.
”O Allahov Poslaniče, Allah, meleci i ovdje prisutni muslimani neka mi budu svjedoci da halalim svome sinu i da sam zadovoljna sa njim”, reče starica.
Tek tada Alkamin jezik posta slobodan i sa usana mu se začu šehadet. Tog dana je preselio na Ahiret a Muhammed a.s. mu je klanjao dženazu podsjetivši muslimane na opasnost majčine ljutnje te blagodat njenog zadovoljstva svojim djetetom.
Molim Allaha dž.š., da nas učini od Svojih dobrih i iskrenih robova i da nas Svojom milošću, uvede u Džennet, AMIN!
Gnojnica, 14.02. 2013. God. 04. Rebiul ahir 1434. H.g. Hatib:
Munib ef. Ahmetović

Komentariši