Oni koji će bez polaganja računa ući u Dzennet!

Nove vijesti

2.jpgImam Taberani zabilježio je predaju u kojoj stoji:

“Kada Allah s.w.t. okupi ljude na Sudnjem danu, glasnik će povikati: ‘Gdje su odabrani i izuzetni (Ehlul-Fadl)?’ Ustat će određena skupina ljudi i krenuti prema Džennetu, ali će ih melek presresti i upitati: ‘Kuda ste krenuli?’ Oni će reći: ‘Pošli smo u Džennet.’ Meleki će ih onda upitati: ‘Zar prije polaganja računa?’ Oni će reći: ‘Da prije polaganja računa.’ Meleki će ih zatim upitati: ‘A ko ste vi?’ Odgovorit će: ‘Mi smo odličnici.’ A meleki će ih ponovo upitati: ‘A koja je bila vaša odlika na dunjaluku?’ A oni će odgovoriti: ‘Mi smo bili od onih koji su podnosili uvrede i koji su praštali kada im neko nešto loše učini.’ Meleki će reći:

‘Ulazite u Džennet, divne li nagrade onima koji su se trudili’

(Ez-Zumer, 74.)

Zatim će glasnik povikati: ‘Gdje su strpljivi?’ Ustat će grupa ljudi i krenuti prema Džennetu, ali će ih meleki presresti i upitati: ‘Gdje ste se zaputili?’ Oni će reći: ‘Pošli smo u Džennet.’ Meleki će ih onda upitati: ‘Zar prije polaganja računa?’ Oni će reći: ‘Da prije polaganja računa.’ Meleki će ih zatim upitati:'A ko ste vi?’ Odgovorit će:’ Mi smo strpljivi i ustrajni.’ Meleki će ih upitati:'A u čemu se ogleda vaša strpljivost i ustrajnost?’ Oni će reći: ‘Ustrajavali smo u pokornosti Allahu i u klonjenju od griješenja prema Allahu.’ Nakon toga će im melek reći:

‘Ulazite u Džennet, divne li nagrade onima koji su se trudili’

(Ez-Zumer, 74.)

Zatim će glasnik povikati: ‘Gdje su Allahu bliski?’ Ustat će grupa ljudi i krenuti prema Džennetu, ali će ih meleki presresti i upitati: ‘Gdje ste se zaputili?’ Oni će reći: ‘Pošli smo u Džennet.’ Meleki će ih onda upitati: ‘Zar prije polaganja računa?’ Oni će reći: ‘Da prije polaganja računa.’ Meleki će ih zatim upitati: ‘A ko ste vi?’ Odgovorit će: ‘Mi smo Allahu bliski.’ Zatim će ih meleki upitati: ‘A ćime ste zaslužili Allahovu bliskost?’ Oni će odgovoriti:’ Voljeli smo se u u ime Allaha, pomagali smo se u ime Allaha, i posječivali smo se u ime Allaha.’ Nakon toga će im meleki reći:

‘Udjite u Dzennet, divne li nagrade onima koji su se trudili'”

(Ez-Zumer, 74.)

Komentariši