Buharija

Nove vijesti

Govora Vjerovjesnika, smilovao mu se Allah i spasio ga: “Sagrađen je islam na pet (dužnosti).” A ono (tj. vjerovanje) je govor i djelo (tj. priznanje riječima vjerskih istina potkrijepljeno djelom vršenja vjerskih dužnosti) i povećava se i smanjuje se (opada). Rekao je Allah, uzvišen je On: “… da povećaju vjerovanje sa njihovim (tj. svojim) vjerovanjem …”, “… i mi smo povećali uputu (na pravi put).”, “I povećava Allah uputu (onima) koji se napućuju (tj. koji idu pravim putem, koji su na pravom putu, koji su ga našli) …” I rekao je (Uzvišeni Allah): “I (oni) koji su se naputili, povećao im je uputu i dao im je njihovu očuvanost (od djela koja je Uzvišeni Allah zabranio).”, “… i (da) povećaju vjerovanje (oni) koji vjeruju …” I Njegov govor (koji će se sada navesti, pominje povećanje vjerovanja): “… koji vas je (taj što) mu je povećala vjerovanje ova (sura – glava ili odlomak Kur'ana). Pa što se tiče (onih) koji vjeruju, pa povećala im je vjerovanje …” I (povećanje vjerovanja pominje) Njegov govor, uzvišeno je Njegovo spominjanje: “… pa plašite se njih, pa im je povećalo vjerovanje …” I (to pominje) Njegov govor, uzvišen je On: “… i nije im povećalo (ništa drugo) osim vjerovanja (tj. samo im je povećalo vjerovanje) i predanost.”

(U tumačenju izraza “iman – vjerovanje” i “islam – predanost” postoje razna tumačenja. Jedni su islamski učenjaci mišljenja da oba izraza imaju isto značenje. Isto tako se razilaze u pitanju povećanja i smanjenja vjerovanja. Jedni kažu da se vjerovanje može povećati i smanjiti. Drugi kažu da se vjerovanje ne povećava niti smanjuje nego plodovi vjerovanja – semeratul'imani – mogu se povećati i smanjiti. Buharija je na strani prvih. To stanovište je Buharija potkrijepio citiranim ajetima.)

I ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha je od vjerovanja. I pisao je Umer, sin Abdul-Aziza, k Adijju, sinu Adijja: “Zaista vjerovanje ima dužnosti i zakone i granice (ili kaznene propise) i (vrijedne, dobre) postupke (ili tradicije, predanja) pa ko ih upotpuni (ili ispuni), upotpunio je vjerovanje. Pa ako (budem živio) uzaživim, pa ja ću vam ih objasniti da bi ih činili (da bi ih izvršavali), a ako umrem, pa ja na vaše druženje nisam lakom (ili pohlepan).” I rekao je Ibrahim (Alejhisselam, Allahov poslanik, Avram): “… ali da se smiri moje srce …” I Muaz je rekao (El-Esvedu, sinu Hilala, ili nekom svom drugu): “Sjedi s nama, vjerovaćemo čas.” I rekao je Ibnu Mes'ud: “Uvjerenje (tj. duboko ubjeđenje) je vjerovanje, cijelo ono (ili svo tj. svo vjerovanje je ubjeđenje).” I rekao je Ibnu Umer: “Neće dostići (Allahov) rob bitnost sačuvanosti (ili bogobojaznosti) dok (ne) ostavi (ono) što se koleba u prsima.” I rekao je Mudžahid: “Propisao vam je…(to znači:) Oporučili smo tebi, o, Muhamede i njemu (Nuhu, Noju) jednu vjeru.” I rekao je Ibnu Abbas: “Zakon i put (te riječi u suri El-Maide znače) put i zakon (ili postupak ili pravilo).” (Ibnu Abas tumači riječi “širaten” i “minhadžen” sa riječima “sebilen” i “sunneten”, a riječi “minhadžen” i “sebilen” znače put, a “širaten” i “sunneten” znače zakon ili postupak ili pravilo. Razlika je u tome što je “sunneten” poznatije od “širaten”, a “sebilen” poznatije i više u upotrebi nego “minhadžen”. Ovakvih tumačenja i objašnjenja pojedinih riječi iz Kur'ana ima u Sahihu mnogo). Vaša molba je (tj. to znači) vaše vjerovanje zbog Njegovog govora, On je uzvišen: “Reci: Ne bi mario za vas (ili: Ne bi vodio računa o vama) moj Gospod da nije vaše molbe (tj. vašeg vjerovanja, jer Allahu se moli vjernik koji ima povećano vjerovanje. Ovo je tumačenje Ibnu Abasa kojega je dopunio Ibnu Batal). A značenje riječi “du'a – molba” u jeziku je “iman – vjerovanje”.

(Ovo su riječi Buharije.

Komentariši