Definicija Kur'ana

Nove vijesti


Rekao je Muhammed a.s.
Zaista je ovaj Kur'an Allahovo uže.
i jasna svjetlost (Nur)
i koristan lijek
zaštitnik onome ko ga prihvati
i spas onome ko ga slijedi
učite ga, doista će Allah za njegovo učenje nagraditi
za svaki harf deset sevapa
Ja vam ne kažem da je ELIFLAMMIM harf,
nego daje Elif-harf. lam-har, mim-harf.

Imena Kur'ana spomenuta u Kur'anu;
-Kur'an- Omo što se čita i uči
-El-Kitab- Knjiga
-Furkan- Rastavljač istine od neistine
-Ez-zikr-Opomena, podsjećanje,
-Kerim- Plemenita knjiga
-Kelam- Allahov govor
Nur-svjetlost
-Hikmeh-Mudrost
-Hakk-Istina
-Kasas-Pripovjetke
-Bešir-Radosna vijest
-Burhan-Dokaz, argument

Komentariši